29 States- 29 Festivals (Static GK)

29 States- 29 Festivals

Andhra Pradesh- Ugadi

Arunanchal Pradesh- Losar

Assam- Bihu

Bihar- Chhath

Chattisgarh- Maghi Purnima

Goa- Shigmo Mel

Gujarat- Navratra

Haryana- Gugga Naumi

Himachal Pradesh- Gochi
Jammu & Kashmir- Bahu Mela

Jharkhand- Karam

Karnataka- Mysore Dasara

Kerala- Onam

Madhya Pradesh- Lokrang

Maharashtra- Ganesh Chaturthi

Manipur- Yaoshang

Meghalaya- Khasis
Mizoram- Chapchar Kut

Nagaland- Sekrenyi

Odisha- Dola Yatra

Punjab- Bandi Chhor

Rajasthan- Gangaur

Sikkim- Losar

Tamilnadu- Pongal or local Makar Sankranti

Telangana- Bathukamma

Tripura- Kharchi Puja
Uttar Pradesh- Ram Navmi

Uttrakhand- Purna Kumbh Mela

West Bengal- Durga Puja
  • Sachin shukla( Banker 2018)

    ty